Det er et spændende erhverv

Er du lystfisker, så må du ikke sælge din fangst. Du og dine gæster må selv spise fiskene, men det kræver en særlig tilladelse at leve af fiskeri. Det er som alt andet, der har med fødevarer at gøre, et gennemreguleret område, og der er meget at holde styr på.

Det er Landbrugsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for dette område, det er her, du kan få den nødvendige licens, og det er også her, du kan få vejledning om reglerne på området.

Mere end en fiskestang

Erhvervsfiskeri i Danmark foregår primært til søs. Det kræver derfor indgående viden om ikke kun fisk i de danske farvande, men også om at kunne begå sig til søs. Du skal kunne navigere et fartøj, og du skal kende til sikkerheden ombord. Det kan være meget nødvendigt, for selv den mest erfarne fisker kan blive overrasket af dårligt vejr eller få problemer med båden.

Desuden skal du have et nærgående kendskab til de forskellige fisk, der lever i de danske farvande, hvornår de er i sæson, hvor mange du må fange og meget andet om lige de dur, du beskæftiger dig med.

Der er også regler om, hvor du må fiske. Der er forskelle alt efter, om du befinder dig i dansk farvand, eller om krydser grænsen til det internationale.

Endeligt er der fangstmetoderne, for de har udviklet sig sammen med kutterne, og de er i dag meget moderne. Samtidig er de fremstillet på en måde, så de skader mindst muligt, for du skal gerne fange en masse fisk, men det skal ske, uden det går ud over livet i havet, havbunden og fiskenes leve- og ynglesteder.